"It is not the strongest species
that survive,
nor the most intelligent,
but the ones most responsive
to change"

 

Charles Darwin

QMC International

 

 

KONTAKT

 

 

 

 

KONTAKT

 

QMC International Sp. z o.o.

 

ul. Gen. Prądzyńskiego 8/7, 42-200 Częstochowa

tel.+48 606 264 967

mobile:  +48  668 404 434

e-mail: biuro@qmc-int.eu


Regon: 120436902

NIP:677-228-69-56

 

Kapitał zakładowy wniesiony w całości 50 000zł