"It is not the strongest species
that survive,
nor the most intelligent,
but the ones most responsive
to change"

 

Charles Darwin

QMC International

 

 

O FIRMIE

 

qmc2Jesteśmy firmą specjalistów produktywności. Nasza wiedza wykracza daleko poza czysto techniczny wymiar działalności operacyjnej przedsiębiorstw i gwarantuje podejście całościowe do potrzeb klienta. 

 

Oznacza to włączenie w rozwiązania produktywnościowe aspektów budowania wartości firmy i rozwoju jej kadry menedżerskiej na każdym szczeblu zarządzania.

 

Wskazując Wam możliwości oszczędzenia znacznych kwot pieniężnych pracujemy z Waszymi ludźmi, którzy mają kluczowy wpływ na generowanie tychże kosztów, szkoląc ich w tematyce efektywnego zarządzania, komunikacji i rozwiązywania problemów.