"It is not the strongest species
that survive,
nor the most intelligent,
but the ones most responsive
to change"

 

Charles Darwin

QMC International

 

 

JAK PRACUJEMY

 

zxsFaza I – Analiza

Cel: kalkulacja potencjału redukcji kosztów i poprawy produktywności Państwa firmy

 

Analiza i jej zakres:

 

 

  • szkolenie kadry zarządzającej
  • analiza działalności operacyjnej obszaru lub całej firmy
  • krytyka istniejącego systemu zarządzania obszarem/działem
  • obserwacja pracy pracowników, linii, maszyn
  • obserwacja pracy przedstawicieli w terenie
  • obserwacja pracy mistrzów,kierowników
  • analiza statystyczna na podstawie dostępnych wskaźników efektywności
  • analiza aspektu behawioralnego - ankieta "profil menedżera"

 

Czas wykonania i efekt: 2-3 TYGODNIE INTENSYWNEJ PRACY W 3-4 OSOBOWYM ZESPOLE


Na końcu sporządzana jest prezentacja dla klienta wraz z szczegółowym raportem oraz propozycją dalszej współpracy i harmonogramem działań i planem oszczędności.

 

Faza II – Projekt

Cel: wdrożenie nowego systemu zarządzania w obszarach działań


gfrWdrożenie polega na codziennej pracy z ludźmi. Nie wprowadzamy zmian zza biurka, ani metodą nakazową. Przeprowadzona analiza daje nam obraz problemów, które rozwiążemy przy ścisłej współpracy z Waszą kadrą. Zaangażujemy zarząd, dyrektorów, kierowników, mistrzów i brygadzistów w projektowanie i implementację efektywnego, prostego w użyciu systemu zarządzania. Wprowadzimy mechanizmy kontrolne, które na poziomie Zarządu umożliwią skuteczną kontrolę nad firmą, a na niższym poziomie efektywną kontrolę nad podległymi pracownikami.  

Integralną częścią wdrożenia jest cykl szkoleń dla menedżerów wszystkich szczebli. Wspiera on przeprowadzane zmiany i ułatwia przejście kolejnych etapów projektu.
Gwarancją ciągłości efektów są wyszkoleni przez nas koordynatorzy – Wasi pracownicy  będący codziennie częścią naszego zespołu. W ich kompetencji leży nadzór nad wdrożonymi elementami PROGRAMU, a także kontynuacja ulepszeń  po zakończeniu projektu. Oni też kontrolują sprawność wdrożonego systemu i raportują wyniki Zarządowi.

 

Czas wdrażania programu QMC – 18 DO 40 TYGODNI

 

Faza III – Serwis

Cel: zapewnienie kontynuacji efektów – zapewnienie zwiększania zysków przedsiębiorstwa

 

QMC oferuje serwis – audyt systemu przez okres 6-12 miesięcy przy nakładzie 1-2 roboczotygodni w miesiącu. W tym czasie analizujemy zgodność systemu z wprowadzonymi procedurami i oceniamy dodatkowe możliwości. Sprawdzamy, czy koordynatorzy rzetelnie przeprowadzają planowe kontrole systemu. Chcemy, by nasza współpraca z Państwem nie była losowym, pojedyńczym zdarzeniem.