"It is not the strongest species
that survive,
nor the most intelligent,
but the ones most responsive
to change"

 

Charles Darwin

QMC International

 

 

PRODUKTYWNOŚĆ a IT

 

gutW dzisiejszych czasach kluczem do sukcesu jest produktywność. Firmy coraz częściej szukają oszczędności i staraja się redukować koszty, jest to spowodowane coraz większą konkurencją oraz naturalną chęcią zwiększania własnych zysków i zmniejsznie niepotrzebnych strat. W aspekcie  produktywności powiększa się także znaczenie systemów IT. Narzędzia IT wspierające produktywność są doskonałym dopełnieniem do tradycyjnych projektów produktywnościowych. Niekonwencjonalne połączenie tych obszarów pozwala na uzyskiwanie niespotykanych efektów w postaci:

 

  • zwiększonej efektywności nawet do kilkudziesieciu procent więcej niż w stosunku do stanu wyjściowego
  • redukcja kosztów nawet o 30%


Nowoczesne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie stosowane są między innymi do:

 

  • efektywnej kontroli wykorzystania czasu pracy każdego pracownika, co przeklada sie na duże oszczędności czasu poszczególnych pracowników oraz eliminację tak zwanych"zjadaczy czasu" tj. czynności i zadań, które nie powinny być wykonywane w trakcie pracy, a czas na nie poświęcany może być wykorzystywany na inne cele
  • efektywnej kontroli procesu zakupowego. System umożliwa między innymi optymalizację procesu zakupowego przez centralizację zakupów oraz nadzór nad procesem zakupowym przez porównanie dokumentu zamówienia z dokumentem dostawy oraz z fakturą. Różnice  wartości w tych dokumentach są częstym zjawiskiem i niestety generują duże straty finansowe. Działania kontrolne mają bezpośredni wpływ na redukcje tych strat i obniżkę kosztów co sumarycznie daje bardzo duże oszczędności dla klienta
  • efektywnej kontroli obszaru logistyki - konsultanci podczas projektu na podstawie danych dotyczących wszystkich transportów zebranych w systemie projektują optymalny schemat organizacji obszaru logistyki, który nastepnie jest nadzorowany przez kierowników przy pomocy specjalnego modułu. Wszystkie transportu są archiwizowane w systemie wraz z osobami funkcyjnymi, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania dzięki czemu jest możliwość dużych oszczędności w tym obszarze.

Nasza działalność zdecydowanie odróżnia się innych firm zajmujących się produktywnością, ponieważ wszelkie zmiany wprowadzane do systemu zarzadzania są wypracowywane wraz z Państwa kadrą pracowniczą, co automatycznie przekłada się na podniesienie produktywności, gdyż podczas wdrażania nie napotykamy na opór ze strony pracowników. W ten sam sposób postępujemy podczas projektowania rozwiązań i narzędzi IT, wszytskie proponowane rozwiązania i narzędzie są dostosowywane indywidualnie do potrzeb klineta, co eliminuje niepotrzebny zakup nadmiernie rozbudowanych systemów i automatycznie powoduje duże oszczędności dla klienta.