"It is not the strongest species
that survive,
nor the most intelligent,
but the ones most responsive
to change"

 

Charles Darwin

QMC International

 

 

CEL DZIAŁANIA

 

sdeNaszym nadrzędnym celem jest osiągnięcie trwałej poprawy efektów działalności naszych klientów.

 

Taka poprawa jest możliwa tylko jeśli wypracowane rozwiązanie zostanie wdrożone, a kadra klienta posiądzie umiejętności, które pozwolą jej na korzystanie z tych rozwiązań i ich udoskonalanie również wtedy, gdy skończymy naszą pracę. Cel ten określa model naszej współpracy z klientami. Jeszcze przed rozpoczęciem projektu wspólnie z klientem ustalamy cele projektu i główne jego założenia. 

 

Specyfika naszych projektów sprawia, że na co dzień pracujemy zarówno z członkami zarządów, osobami odpowiadającymi za najważniejsze kwestie strategiczne, ale i menedzerami średniego i niższego szczebla zarządzania. Zawsze zależy nam na stworzeniu wspólnego zespołu projektowego – składającego się z naszych konsultantów i pracowników klienta.

 

Rozwiązania wypracowane wspólnie są bogatsze, lepiej zakorzenione w organizacji i posiadają naturalnych właścicieli.  Jeśli wspólnie stworzone rozwiązania są skutecznie wdrożone, to jesteśmy przekonani , że udało nam się osiągnąć cel – trwałą poprawę działalności naszych klientów. Warto wspomnieć, że nasza współpraca nie kończy się w momencie ukończenia projektu, pozostajemy w stałym kontakcie z Państwem i nawet po oficjalnym zakończeniu naszej współpracy mogą Państwo liczyć na naszą poradę i pomoc.