"It is not the strongest species
that survive,
nor the most intelligent,
but the ones most responsive
to change"

 

Charles Darwin

QMC International

 

 

ZAKRES DZIAŁANIA

 

qmc1Nasza wiedza wykracza daleko poza typowy, czysto techniczny wymiar działalności operacyjnej i gwarantuje podejście stricte biznesowe, oraz perspektywę budowania wartości firmy. Ta wyjątkowa kombinacja umożliwia nam współpracę z osobami na różnych szczeblach organizacji klientów – z szefami wydziałów produkcyjnych, logistyki czy rozwoju produktów, a jednocześnie z prezesami i najwyższą kadrą zarządzającą. Oferujemy pełen zakres nowoczesnych rozwiązań firmom i instytucjom chcącym wykorzystać możliwości lub stającym przed poważnymi wyzwaniami operacyjnymi – obsługujemy przemysł motoryzacyjny, maszynowy, chemiczny, farmaceutyczny, finanse, dobra konsumpcyjne, energetykę, nowoczesne technologie, branże surowcowe. Z naszego wsparcia w kwestiach operacyjnych korzystają także firmy nie zawsze kojarzone z problematyką operacyjną takie jak szpitale, firmy ubezpieczeniowe czy organizacje „non-profit”.

 

 

Zadania jakimi zajmujemy się podczas projektów to:

 

 • Operational Excellence 
 • szkolenie kadry zarządzającej
 • szkolenie pracowników działów sprzedaży i zaopatrzenia
 • przeprowadzanie innych specjalistycznych szkoleń odpowiadających potrzebom klienta
 • opracowywanie oraz optymalizacją systemów zarządzania
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • optymalizacja łańcucha dostaw
 • optymalizacja procesów usług
 • redukcja kosztów operacyjnych
 • opracowywanie i wdrażaniem procedur
 • optymalizacja procesów planowania

 

Badanie działalności

asd

 

Aby dokładnie określić cele projektu przeprowadzamy badania działalności Waszej Firmy we wskazanych przez Was obszarach. W trakcie naszych badań koncentrujemy się na:

 

 • ocenie efektywności wykorzystania zasobów w obszarze produkcji
 • ocenie efektywności wykorzystania zasobów w obszarze administracji
 • ocenie efektywności pracowników działów sprzedaży i zaopatrzenia
 • analizie procesów komunikacji wewnątrz firmy
 • gospodarce magazynowej
 • transporcie
 • procesach - ich zarządzaniem oraz kontrolą
 • kosztach
 • obsłudze - standardzie usług
 • innych zadaniach, zdeterminowanych przez klienta

 

Badania te, podsumowane zostają szczegółowym raportem zawierającym główne spostrzezenia, jak również proponowane kierunki i obszary wdrożeń, czyli zakres prac potencjalnego Projektu.